یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا


 

1-نام و نام خانوادگی: حسین قاسمی پور افشار

 

پست سازمانی: مسئول امور ثبت احوال

                         

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی  

 

تاریخ شروع به کار: 2/4/1386

 

تلفن : 07634221251  

 

 


==============================================================

 

 

2-نام و نام خانوادگی: ابراهیم اسماعیل پور

 

پست سازمانی: مسئول امور ثبت احوال

                         

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی  

 

تاریخ شروع به کار: 31/3/1386

 

تلفن : 07634221251