یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1397/10/12         ساعت 14:28:52     گروه خبری اداری

به مناسبت هفته ثبت احوال رئیس اداره ثبت احوال شهرستان حاجی آباد آقای مجید بلوردی با معاون فرماندارآقای سالارپوردیدار وگفتگو کردند.
                                                                                                                                                                                                                                        
به گزلرش روابط عمومی اداره ثبت احوال شهرستان حاجی آباد رئیس اداره ثبت احوال حاجی آباد ضمن حضور در فرمانداری با معاون فرمانداردیدار وگفتگو کردند در حاشیه این دیدار آقای بلوردی رئیس اداره ثبت احوال گزارشی از عملکرد اداره ثبت احوال حاجی آباد در ارتباط با وقایع چهارگانه حیاتی هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارائه نمود ودر ادامه نیز آقای سالار پور معاون فرماندار نیز ضمن خیر مقدم وتبریک هفته ثبت احوال به کارکنان این واحد ،عملکرد اداره ثبت احوال شهرستان حاجی آباد را رضایت بخش ارزیابی نمودند