یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1397/10/13         ساعت 09:49:41     گروه خبری اداری

نمایندگان فرماندار وجانشین سپاه به مناسبت هفته ثبت احوال در اداره ثبت احوال شهرستان حاجی آبادحضور یافتند وضمن تبریک فرارسیدن سوم دیماه ،سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال را تبریک گفتند.
به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال شهرستان حاجی آباد ،نمایندگان فرماندار جناب آقای کریمی و آقای بیژنی به همراه جتنشین سپاه جناب آقای امامدادی ضمن گرامیداشت یکصدمین سالگرد تاسیس ثبت احوال در کشور اظهار داشتند هویت وملیت شهروندان با سازمان ثبت احوال پیوند خورده وکارکنان این مجموعه پاسداران هویت ملت ایران هستند.وهمچنین ضمن گرامیداشت سوم دیماه ویکصدمین سال تاسیس ثبت احوال ،هفته ثبت احوال را تبریک گفتند واز زحمات ارزشمند کارکنان این واحد تشکر وقدردانی نمودند.