یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1397/12/06         ساعت 12:12:11     گروه خبری اداری

به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال حاحی آباد ،مدیر کل جدید ثبت احوال هرمزگان در سفر یک روزه به شهرستان حاجی آباد از این اداره بازدید نمود ند که در این سفر آقای راشد رشیدی ، معاون امور اسناد هویتی وجناب آقای عابری نیز حضور داشتند.