یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد شهمیرزادی

 

 پست سازمانی: معاون فناوری اطلاعات

                           

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1371

 

تلفن : 07642224499