یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
دفاتر ازدواج و طلاق

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دفترخانه

تلفن

آدرس

1

خلیل صداقتی

31 ازدواج

7 طلاق

09171651153

میناب-خیابان شهید جهانگیر امینی

2

علیرضا زنگوئی

4 ازدواج

22 طلاق

09171651243

میناب- بلوار امام روبروی مسجد امام(ره)

3

علی رنجبر تمبانوئی

22 ازدواج

09171663668

میناب- پشت مرکز بهداشت

4

حسین امامی

46 ازدواج

09173652737

سیریک-محله چالاکو