جمعه 2 مهر 1400   
 
مدیریت محتوا
تلفن سال شروع به کار مدرک تحصیلی نوع استخدام نام ونام خانوادگی عنوان پست سازمانی

07644622660

1367

لیسانس 

رسمی مصطفی عبدالهی
رئیس

07644624016

1379

لیسانس

رسمی

محمد خاتمیان

کارشناس امور حقوقی وسجلی

07644624016

1368

دیپلم

رسمی

ابراهیم دیوازی

مسئول امور ثبت احوال شهر

07644624016

1394

لیسانس

پیمانی

سیده فاطمه حسینی

کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی

07644624016

1394

فوق لیسانس

پیمانی

منیره صالحی

کارشناس مسؤل امور هویتی

07644624016

1394

لیسانس

پیمانی

بتول کامرانی

مسؤل امور هویتی

07644624016

1382

لیسانس

پیمانی

فاطمه محمودی زاده

کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی

07644624016

1379

پنجم ابتدایی

پیمانی

یوسف فولادی

سرایدار و پیشخدمت

نام و نام خانوادگی: بتول کامرانی

پست سازمانی:کارشناس امور هویتی

نوع استخدام: پیمانی

تحصیلات:لیسانس حقوق 

تاریخ شروع به کار: 1394/05/01

تلفن : 07644624016