جمعه 2 مهر 1400   
 
مدیریت محتوا

1. عبدالله دریایی 

عبدالله دریایی فرزند محمد در سال 1310 در روستای دشتی از توایع بخش پارسیان دیده به جهان گشود. از همان اوان کودکی در سن هشت سالگی به روستای بستانو مهاجرت کرد و برای تأمین مایحتاج زندگی به ماهیگیری مشغول شد تا سن هفده سالگی .وی در زمان احداث پروژه شهرک دشتی تلا ش و فعالیت بسیاری داشت. در این خصوص به جهت کاشتن نهال در روز درختکای از طرف فرماندار و بخش دار وقت مورد تشویق قرار گرفت. وی به دلیل علاقه به مسائل تاریخ و وقایع گذشته مطالب گذشته که سینه به سینه از طریق نسلهای قبل به وی منتقل شده بود را به رشته تحریر درآورد.


===============================================================

2. دکتر محمدنور رحمانی


                         دکترمحمدنوررحمانی

                        ازچهره های برجسته علمی ودانشگاهی شهرستان پارسیان

 

دکترمحمدنوررحمانی ازمشایخ دینی واجتماعی درسال 1335 درخانواده مؤمن درروستای دشتی ازتوابع شهرستان پارسیان متولد گردید درسن 5 سالگی به علت علاقه شدید به قرآن وارد مکتبخانه شدوبعدازفراگیری قرآن مجید واردمدرسه محل زادگاهش گردید وی بعدازاتمام دوران متوسطه وارد دانشسرای بندرعباس شد که ازمهرماه 1353 درروستاهای بخش شیبکوه درکسوت معلمی انجام وظیفه وسپس برای گزراندن دوران سربازی وارد دادگستری میناب شد درسال 1357 دررشته زبان وادبیات فارسی موفق به کسب مدرک کارشناسی گردید ودرسال 1373 دردوره دکترای تخصصی PHD  دررشته برنامه ریزی دردانشگاه پذیرفته گردید ایشان ازچهره های علمی وبرجسته دانشگاهی وازچهره های شناخته شده ومدرس دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی استان هرمزگان می باشد وی به دلیل فجایای اخلاقی وتعهد واخلاص درشغل خود شناخته شده می باشد .

===============================================================

3. یوسف احمدپور

                        یوسف احمدپور

                        اولین رئیس اداره ثبت احوال شهرستان پارسیان

 

یوسف احمدپورفرزند سلطان درسال 1334 درروستای کوشکنار ازتوابع شهرستان پارسیان دیده به جهان گشود ، وی تحصیلات دوران ابتدائی را درزادگاهش سپری نمود وبرای ادامه تحصیل دردوره متوسطه راهی شهرستان بندرلنگه گردید وپس ازاخذ مدرک دیپلم درسال 1357 بعنوان کارگزارچندپیشه به استخدام وزارت کشوردرآمد وبه منظورخدمت به مردم منطقه محروم درروستای گرزه ازتوابع بخش شیبکوه به عنوان آموزگار مشغول به کارگردید تا اینکه درسال 1362 به استخدام سازمان ثبت احوال درآمد وبه عنوان نماینده حوزه 3 شهرستان بندرلنگه دراطاقی دربخشداری پارسیان مشغول به ارائه خدمات سجلی به مردم منطقه شد وبعد از 30 سال خدمت صادقانه وطاقت فرسا درسازمان ثبت احوال نهایتا" درمورخه 27/12/1388 به درجه بازنشتگی نائل گردید .


 

                         یوسف رستم نژاد

                        مؤلف ، نویسنده وچهره فرهنگی برجسته شهرستان پارسیان

یوسف رستم نژاد فرزند یعقوب درروستای دشتی ازتوابع شهرستان پارسیان متولدگردید ودرسن 7 سالگی وارد مدرسه ابتدائی دشتی شد ودوران راهنمائی و متوسطه خود را درپارسیان سپری کرد وسپس دردانشگاه تربیت معلم کرمان ادامه تحصیل داد و دوران لیسانس خود رادررشته مدیریت برنامه درزاهدان گذراند وسرانجام تحصیل خودرادرمقطع کارشناسی ارشد دررشته مدیریت آموزشی درتهران به اتمام رسانید ایشان ازسال 1361 لغایت 1387 درشغل معلمی درمدارس شهرستان پارسیان مشغول به کار شدند واکنون نیزبعد ازبازنشستگی درقسمت اداری دانشگاه آزاد پارسیان شاغل می باشند .