سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1397/10/23         ساعت 10:44:30     گروه خبری اداری

بازدید از دفاتر پیشخوان دولت
به مناسبت گرامیداشت یکصدمین سالگرد هفته ثبت احوال آقای عبدالهی رئیس اداره به همراه همکاران از دفاتر پیشخوان دولت بازدید به عمل آوردند.