سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1397/12/13         ساعت 08:38:15     گروه خبری اداری

بازدید مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان با هیئت همراه از اداره ثبت احوال پارسیان
تصویر
در تاریخ 1397/12/8 جناب آقای داوید صادقی مدیریت محترم همراه با آقای راشد رشیدی معاونت اسناد هویتی و سر کار خانم بردبار معاونت توسعه و پشتیبانی اداره کل و آقای عابری از ثبت احوال پارسیان بازدید به عمل آوردند.
 
در این راستا جناب آقای صادقی مدیر کل محترم ضمن بررسی عملکرد اداره در ماههای قبل جلسه ای در این خصوص با همکاران برگزار و در خصوص کمبود های موجود در اداره قول مساعد دادند.