شنبه 4 خرداد 1398   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: محمد خاتمیان

 

پست سازمانی: کارشناس حقوقی و سجلی

 

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: لیسانس دبیری الهیات و معارف اسلامی

 

تاریخ شروع به کار: 07/03/1379

 

تلفن : 07644614016