جمعه 15 آذر 1398   
 
اداره ثبت احوال رودان
 

 

 
اخبار و تازه ها
روابط عمومی اداره ثبت احوال رودان1398/7/11
08:46 1398/07/13
روابط عمومی اداره ثبت احوال رودان
08:18 1398/07/13
روابط عمومی اداره ثبت احوال رودان1398/2/14
08:13 1398/02/19
جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی اداره ثبت احوال رودان
روابط عمومی اداره ثبت احوال رودان1397/12/16
10:49 1397/12/16
حضور رئیس و کارشناسان اداره ثبت احوال رودان در تاریخ 1397/12/15 دربخش جغین جهت ارائه خدمات سجلی به مردم شریف و شهیدپرور این بخش
روابط عمومی اداره ثبت احوال رودان1397/11/30
12:35 1397/12/01
روابط عمومی اداره ثبت احوال رودان1397/11/28
10:43 1397/11/30
شرکت رئیس و کارکنان اداره ثبت احوال رودان از مراسم استقبال ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی اداره ثبت احوال رودان
09:15 1397/11/30
دیدار مدیر کل محترم ثبت احوال استان،آقای داوید صادقی از اداره ثبت احوال رودان 1397/11/25
 
رودان