سال تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین

پروسه درخواست کارت هوشمند ملي
 

طرح کلی کارت ملی هوشمند بدین صورت است که این کارت مجهز به سیستم تأیید هویت روی کارت می‌باشد، یعنی کارت به تنهایی می‌تواند اصالت حامل کارت را تأیید و یا رد نماید و با در نظر گرفتن دیگر ویژگیهای امنیتی در کارت، می‌توان از اصالت کارت مطلع شد و بدین‌ترتیب در مکان‌های دور و جاهایی که دسترسی به بانک اطلاعات مرکزی امکانپذیر نباشد این کارت می‌تواند به تنهایی اصالت خود و اصالت حامل خود را اثبات نماید. 

در محل‌هایی که لازم است هویت فرد مورد تأیید قرار گیرد، پس از اطمینان از صحت و درستی کارت با توجه به تجهیزات سخت‌افزاری که مهیا گردیده است، اثرانگشت فرد گرفته شده و به کارت داده می‌شود و کارت هویت حامل خود را بررسی می‌نماید و وی را تأیید و یا رد می‌کند. بدین ترتیب می‌توان برای ارائه خدمات شهری به افراد از این بستر استفاده نمود.

 

براساس بررسیهای انجام شده بر روی انواع ویژگیهای زیستی که در کشورهای مختلف استفاده می‏شود، اثرانگشت بیشترین سهم را دارا است و تمامی کشورهایی که از سیستم‌های MOC (Match On Card) استفاده میکنند در صورت تمایل به ذخیره کردن بیومتریک افراد از اثرانگشت آنها استفاده کردهاند. دلیل استفاده از اثرانگشت به جای سایر مؤلفهها مقاومتر بودن آن در برابر تغییر نسبت به چهره و ارزانتر بودن آن در مقایسه با عنبیه و شبکیه و بقیه مؤلفه‏های بیومتریکی است. در ادامه، مراحل استفاده از بیومتریک اثرانگشت و تصویر چهره برای ذخیره در کارت هوشمند از ثبتنام تا صدور مورد بررسی قرار میگیرد.

 

 

افراد با مراجعه به ایستگاه‌های کاری، فرم‌ثبت‌نام را تکمیل نموده و سپس صحت مدارک ثبتی ایشان بررسی می‌گردد. سپس برای دریافت اثرانگشت از سنسور استفاده میشود، پس از دریافت اثرانگشت بدلیل وجود نویز و مشکلاتی که در تصویربرداری پیش میآید، تصاویر ابتدا بهبود کیفیت داده شده و موقعیت اثرانگشت در آن تعیین و نقاط ویژگی در آن استخراج می‏شوند. پس از اتمام این مراحل برای بررسی هویت اثرانگشت دریافتی، یک نسخه از آن برای سیستم AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) ارسال می‏گردد. در سیستم AFIS اثرانگشت بررسی شده و در صورتی که اثرانگشت وی موجود بوده و فرد قبلاً در سیستم تعریف شده باشد، هویت وی بعنوان کسی که قبلاً ثبتنام کرده است، بازگشت داده می‏شود. در صورتی که فرد قبلاً در سیستم تعریف نشده باشد، هویت وی به همراه تصاویر اثرانگشت‏ها برای کاربردهای مورد نیاز، در سیستم ثبت میشود.

 

در صورت تأیید این موضوع که فرد قبلاً در سیستم تعریف نشده است، یک پیام برای بخش صدور کارت ارسال شده و مجوز لازم برای صدور کارت داده میشود. در کنار گرفتن اثرانگشت، از چهرهی فرد نیز تصویربرداری میشود که این تصویر نیز درون کارت ذخیره و روی کارت چاپ میشود. در حال حاضر بجز شرکت NeuroTechnology شرکت دیگری برای شناسایی افراد بر روی کارت با استفاده از تصویر چهره، محصولی ارائه نکرده است. با توجه به تحقیقات بیشتری که بر روی اثرانگشت انجام شده است و محصولات متنوعتری که در این زمینه وجود دارد هنوز در جایی از بیومتریک چهره برای ذخیره و شناسایی در کارت استفاده نشده است.

 

 

پس از تأیید تکراری نبودن هویت فرد، باید اطلاعات اثرانگشت فرد در کارت وارد شود. بدلیل اینکه فضای داخل کارت محدود میباشد، ذخیرهسازی تصویر اثرانگشت در آن مقرون به صرفه نخواهد بود، بهعلاوه اینکه در هنگام تأیید هویت فرد در صورت نیاز به شناسایی درکارت باید ابتدا یک مرحله استخراج ویژگی بر روی اثرانگشت انجام شود و پس از آن عمل انطباق صورت پذیرد که با توجه به محدودبودن امکانات درون کارت این عمل به نتیجهی مناسبی منجر نخواهد شد. لذا بجای ذخیرهی اثرانگشت، ویژگیهای استخراجشده از آن در کارت ذخیره میشود. این موضوع از یک طرف به این دلیل که حجم ویژگی استخراج شده کمتر از حجم تصویر می‏باشد باعث میگردد که نیاز به حجم کمتری در کارت باشد و از طرفی مرحله استخراج ویژگی را از کارت حذف میکند. در مواقع نیاز به تأیید هویت فرد ابتدا تصویر اثرانگشت فرد توسط یک اسکنر خوانده شده و پس از استخراج ویژگی برای کارت ارسال می‏شود. کارت نیز ویژگیهای ورودی را با ویژگیهای اثرانگشت ذخیره شده مقایسه میکند و در صورت شباهت یا عدم شباهت پیام تأیید یا رد ارسال می‏کند.

 

مزیت استفاده از سیستم AFIS برای مواردی همچون صدور کارت ملی هوشمند این قابلیت را به ما میدهد تا از تکراری نبودن هویت افراد و همچنین زنده بودن فرد برای دریافت کارت اطمینان حاصل شود. همچنین وجود این چنین پایگاهداده‏ای این امکان را ایجاد میکند تا در موقع نیاز بتوان هویت افراد را براساس اثرانگشت آنها مورد بررسی قرار داد. برای اینکه بخش‌های مختلف سیستم گفته شده بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، نیاز است که هرکدام اطلاعات خود را در قالب استاندارد و قالبهای معینی ارائه کنند که در ادامه به این مسائل پرداخته شده است.