سال تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین

فعاليت‌هاي انجام شده در سال 89