سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
معرفي مشاور رئيس سازمان در امور ايثارگران

نام و نام خانوادگی :                                                                    

 محمد رضا بیدکی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشکاه تهران

سوابق شغلی :

مشاوررئیس سازمان در امور ایثارگران 

 کارشناس امور سجلی

 معاون منطقه 14 تهرانجستجو
شهداي سازمان ثبت احوال کشور
شهید
حسینعلی ارجمندی
شهید
اکبر شعبانی کیا
شهید 
قاسم اکبر دوست صمیمی
 
شهید 
سعید طاهری 
 
شهید
قوام الدین سرمدیان
       
 شهید
عبد الکریم رئیسی
 
شهید
 احمد جنگ آور
 
 شهید
احد زارعی
 شهید
 حسین دهقان یزدی
 شهید
گلمراد عزیزی