سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
تاریخ 1397/07/02         ساعت 15:00     گروه خبری اخبار ایثارگران

سومین جلسه کمیته ایثارگران در سال جاری روز شنبه مورخ 97/2/31 از ساعت 15:00 باحضور اعضاء محترم تشکیل شد

در این جلسه در خصوص تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و اعزام خانواده معظم شهدای همکار سازمان به مشهد مقدس بحث و تبادل نظر شد