سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
تاریخ 1399/07/16         ساعت 13:19:19     گروه خبری اخبار ایثارگران

با کمال تأسف و تألم ضایعه درگذشت همکار عزیزمان جانباز 30 درصد «صدراله قاعدی» را به خانواده ، بستگان و همکاران آن عزیز از دست رفته تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و غفران الهی و برای بازماندگان داغدارش صبر و شکیبایی مسئلت داریم.