سه شنبه 7 بهمن 1399   
 
درباره ثبت احوال جغتای

اداره ثبت احوال جغتای در تاریخ 23/12/1368 با انتزاع از شهرستان سبزوار در سالروز ولادت با سعادت حضرت قائم (عج) در مرکز بخش جغتای در خیابان کشاورز بصورت استیجاری شروع بکار نمود شورای اسلامی وقت شهر جغتای با تقدیم مقدار 2000 متر زمین واقع در بلوار معلم و تعهد احداث ساختمان کار ساخت ساختمان این اداره را به مساحت 500 متر شروع و تا مرحله پوشش بام پیش برده و آنرا به اداره واگذار نموده و کار ساخت و تکمیل توسط این اداره پیگیری تا اینکه در تاریخ 22/09/1372 با حضور مدیر کل وقت ساختمان ملکی افتتاح و به بهره برداری رسید . پرسنل این اداره به جز معاون حقوقی سجلی همگی بومی بوده و همگی دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند . در تاریخ 11/7/1387 با ارتقاء بخش جغتای به شهرستان این اداره نیز از اداره ثبت احوال بخش به شهرستان ارتقاء یافت . رؤسای منصوب شده از ابتدای تأسیس به ترتیب عبارتند از : 1- علی اعتصامی 2- علی تقوی مقدم 3- سید علی استیری 4- محمدرضا فاضلی 5- علیرضا کارگر 6- حسین فرزام