سه شنبه 7 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/10/17     تعداد دفعات مشاهده 48 بار     ساعت 16:38:38     گروه خبری روابط عمومی

جناب آقای سیدحسین نیری مدیرکل ثبت احوال استان خراسان رضوی به همراه رییس اداره حراست و سرپرست معاونت امور اسناد هویتی،معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ، رییس اداره حقوقی و مسئول روابط عمومی روز سه شنبه مورخ1387/10/17 در محل اداره ثبت احوال شهرستان جغتای حضور یافته و از نزدیک باهمکاران ملاقات و روند فعالیتهای اجرایی اداره را مورد بازدید قرار دادند

 جناب آقای سیدحسین نیری مدیرکل ثبت احوال استان خراسان رضوی به همراه رییس اداره حراست و سرپرست معاونت امور اسناد هویتی،معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ، رییس اداره حقوقی و مسئول روابط عمومی  روز سه شنبه  مورخ17/10/1398 در محل اداره ثبت احوال شهرستان جغتای حضور یافته و از نزدیک باهمکاران ملاقات و روند فعالیتهای اجرایی اداره را مورد بازدید قرار دادند