چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

نامهای مؤنث

نامهای مذکر

ردیف

نام

فراوانی

 

ردیف

نام

فراوانی

1

فاطمه

82

 

1

ابوالفضل

35

2

زهرا

48

 

2

محمد

35

3

مریم

18

 

3

علی

34

4

ستایش

16

 

4

امیرعلی

30

5

هانیه

14

 

5

امیرحسین

27

6

نازنین زهرا

13

 

6

مهدی

26

7

فاطمه زهرا

12

 

7

حسین

25

8

مهدیه

12

 

8

امیرمحمد

21

9

ریحانه

11

 

9

رضا

14

10

مائده

11

 

10

یاسین

13

11

نرگس

11

 

11

علی رضا

12

12

حدیثه

10

 

12

امیررضا

11

13

مبینا

9

 

13

امیرمهدی

10

14

فائزه

8

 

14

محمدامین

10

15

معصومه

8

 

15

یوسف

10

16

مهلا

8

 

16

بنیامین

8

17

کوثر

7

 

17

محمدرضا

8

18

مهسا

7

 

18

سجاد

7

19

زینب

6

 

19

محمدجواد

7

20

ساجده

6

 

20

محمدطاها

7

21

سحر

6

 

21

یونس

7

22

مینا

6

 

22

امیرحسن

6

23

نازنین

6

 

23

سینا

6

24

نرجس

6

 

24

محمدحسین

6

25

یگانه

6

 

25

محمدمتین

6

26

یلدا

6

 

26

محمدمهدی

6

27

اسما

5

 

27

علی اصغر

5

28

سوگند

5

 

28

متین

5

29

عارفه

5

 

29

محمدصادق

5

30

غزل

5

 

30

مرتضی

5

31

ملیکا

5

 

31

امیرعباس

4

32

نیایش

5

 

32

عرفان

4

33

هستی

5

 

33

علیرضا

4

34

زهره

4

 

34

محسن

4

35

رقیه

4

 

35

محمدحسن

4

36

سارا

4

 

36

محمدیاسین

4

37

مرضیه

4

 

37

احسان

3

38

بیتا

3

 

38

طاها

3

39

آیناز

3

 

39

عباس

3

40

آیدا

3

 

40

محمدرسول

3