چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

نامهای مؤنث

نامهای مذکر

 

ردیف

نام

فراوانی

 

ردیف

نام

فراوانی

1

فاطمه

79

 

1

ابوالفضل

56

2

زهرا

48

 

2

امیرحسین

44

3

مریم

21

 

3

مهدی

31

4

ریحانه

19

 

4

محمد

30

5

کوثر

16

 

5

امیرعلی

25

6

فاطمه زهرا

13

 

6

امیرمحمد

22

7

مهلا

12

 

7

حسین

21

8

مهدیه

11

 

8

علی

21

9

اسما

10

 

9

یوسف

15

10

یگانه

10

 

10

امیرمهدی

14

11

حدیثه

9

 

11

رضا

12

12

مائده

8

 

12

محمدامین

12

13

مبینا

8

 

13

محمدمهدی

11

14

محدثه

8

 

14

امیررضا

10

15

نازنین زهرا

8

 

15

یاسین

9

16

فائزه

6

 

16

علی رضا

8

17

معصومه

6

 

17

علیرضا

8

18

هانیه

6

 

18

محمدجواد

8

19

هستی

6

 

19

حسن

7

20

حنانه

5

 

20

علی اصغر

7

21

سارا

5

 

21

مصطفی

7

22

مهسا

5

 

22

سجاد

6

23

نرگس

5

 

23

حمیدرضا

6

24

زینب

4

 

24

امین

6

25

زهره

4

 

25

الیاس

5

26

ساجده

4

 

26

محمدرضا

5

27

رقیه

4

 

27

امیرعباس

4

28

سحر

4

 

28

ابراهیم

4

29

عارفه

4

 

29

امیر

4

30

ملیکا

4

 

30

صادق

4

31

نازنین

4

 

31

عرفان

4

32

ساناز

3

 

32

متین

4

33

خدیجه

3

 

33

مجتبی

4

34

سمیرا

3

 

34

محمدحسین

4

35

فاطمه سادات

3

 

35

محمدطاها

4

36

ندا

3

 

36

پویا

3

37

نرجس

3

 

37

جواد

3

38

ثریا

2

 

38

سیدابوالفضل

3

39

الناز

2

 

39

محسن

3

40

راحیل

2

 

40

محمدصادق

3