شنبه 27 دی 1399   
 
درباره اداره ثبت احوال كلات

اداره ثبت احوال کلات تا اسفند سال 1369 بصورت نمایندگی حوزه 6 و 19 و زیر مجموعه ثبت احوال مشهد به صورت سیاری در حال فعالیت و از ابتدای سال 1370به صورت بخش مستقل در کلات تاسیس و تا سال 1382 به عنوان ثبت احوال بخش و

از سال 1382 تا کنون به عنوان ثبت احوال شهرستان مشغول فعالیت می باشد

مسئولین ثبت احوال کلات از ابتدای تاسیس تا کنون بشرح ذیل می باشد

از سال 1370تا 1376 مرحوم غلامحسین محمدیان

از سال 1376تا 1377 علیرضا کارگر

از سال 1377تا 1382 آقای احمد بهنام نیا

از سال 1382 به مدت 3ماه آقای حسین اقبالی

از سال 1382تا مردادسال 1385 آقای حسینعلی نایبی

از مردادسال 1385تا شهریور 1387 آقای مهدی صنعتی

از شهریور ماه سال 1387 تا شهریور1391 آقای محسن توانگر

از شهریور ماه سال 1391 تا مردادسال1392 آقای مهدی باغیشنی

ازدهم مرداد ماه سال 1392 تاکنون آقای حسین فروغی