شنبه 27 دی 1399   
 
مدیریت محتوا
شهرستان کلات درحال حاضردارای یک محضرازدواج ویک محضرطلاق بامشخصات زیرمیباشد
 
شماره دفترخانه ازدواج:1کلات ،،، سردفتر دفترخانه:حاج آقای رضوانی   شماره تلفن:34723133  همراه:09153239144
شماره دفترخانه طلاق:46 کلات،،،سردفتر:حاج آقای رضوانی  شماره تلفن:34723111  همراه:09153239144
آدرس دفترخانه:شهرستان کلات نادر-شهرکلات-جنب فلکه شهرداری