یکشنبه 28 دی 1399   
 
فراوانی نام 88
    نامهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 فاطمه 31   1 ابوالفضل 26  
  2 زهرا 22   2 امیرعلی 19  
  3 زینب 8   3 امیرحسین 14  
  4 نرگس 8   4 امیرمحمد 12  
  5 مریم 7   5 علی 10  
  6 مبینا 6   6 حسین 8  
  7 معصومه 5   7 مهدی 8  
  8 مهدیه 5   8 سجاد 7  
  9 سارا 4   9 رضا 7  
  10 کوثر 4   10 علیرضا 7  
  11 مینا 4   11 محمدمهدی 7  
  12 ستایش 3   12 امیررضا 6  
  13 سوگند 3   13 محمدامین 5  
  14 اسماء 3   14 امیرمهدی 4  
  15 فریبا 3   15 محمد 4  
  16 محدثه 3   16 محمدرضا 4  
  17 مهلا 3   17 یاسین 4  
  18 نازنین 3   18 سعید 3  
  19 نازنین زهرا 3   19 حسن 3  
  20 نجمه 3   20 حمیدرضا 3  
  21 ندا 3   21 ایمان 3  
  22 نسرین 3   22 علی اکبر 3  
  23 یگانه 3   23 محمدجواد 3  
  24 یلدا 3   24 امین 2  
  25 حدیثه 2   25 ابراهیم 2  
  26 ریحانه 2   26 آرمین 2  
  27 آتنا 2   27 امیرحسن 2  
  28 سحر 2   28 سینا 2  
  29 ساجده 2   29 عباس 2  
  30 عاطفه 2   30 عرفان 2  
  31 فهیمه 2   31 علی اصغر 2  
  32 کیانا 2   32 علی رضا 2  
  33 مائده 2   33 قاسم 2  
  34 ملیکا 2   34 ماهان 2  
  35 مهتاب 2   35 محمدحسین 2  
  36 مهسا 2   36 مصطفی 2  
  37 نسترن 2   37 میلاد 2  
  38 نسیم 2   38 سیدعبدالرحمان 1  
  39 نگار 2   39 سیدجلیل 1  
  40 یاسمن 2   40 سیدابوالفضل 1