چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
 
رئیس اداره:حسین فروغی گروی
تحصیلات:کارشناسی آمارریاضی ازدانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
سوابق اجرایی:
مسئول امورثبت احوال شهر،،،،ثبت احوال شهرستان کلات ازسال1384الی1388
کارشناس ومسئول نمایندگی بخش نصرآباد اداره ثبت احوال شهرستان تربت جام ازسال1388الی1391
معاون اداره ثبت احوال شهرستان کلات ازسال 1391الی1392
سرپرست ،معاون ومسئول بایگانی اداره ثبت احوال شهرستان  کلات ازسال1392الی1396
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان کلات ازسال1396تاکنون
 شماره تماس مستقیم:05134723577
شماره تلفن همکاران:05134722316
شماره همراه:09159232106