تاریخ 1399/07/13         ساعت 13:01:26     گروه خبری خبرهای جدید

 

 

دفتر پیشخوان دولت کد 1403 واقع در میدان شهید غلامی ابتدای بلوارمعلم جهت رفاه همشهریان عزیز در زمینه اخذ درخواست کارت هوشمند ملی آغاز به کار نمود