تاریخ انتشار: 1398/05/05         ساعت 09:00     گروه خبری کاربران عادی

اداره کل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد به عنوان دومین دستگاه اجرایی استان سامانه صدور حواله الکترونیک بانک مرکزی را در ثبت احوال استان راه اندازی نمود.
 
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان :این سامانه جایگزین صدور چک شده و از این پس انتقال وجه در اداره کل ثبت احوال استان  به صورت مکانیزه جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری به شعبه‌ی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت انجام می شود.
 
کلیدواژه ها: