فهرست دفاتر پیشخوان فعال و در حال راه اندازی استان
لازم به ذکر است که دفاتر فعال با علامت ¬ دفاتر در حال راه اندازی با علامت nو دفاتر پیش بینی شده در آینده با علامت l برروی نقشه جانمایی شده اند.
دفاتر راه اندازی شده در سطح استان

ردیف

شهرستان محل استقرار

مشخصات صاحب پروانه

آدرس دفتر

وضعیت دفتر

موقعیت بر روی نقشه

1

بویراحمد

زینب زاده باقری

یاسوج-سرآبتاوه-پایین تر از مسجد حضرت ابوالفضل

راه اندازی شده است

مشاهده

2

بویراحمد

سیاوش بهمنی

یاسوج-خیابان معلم 3

راه اندازی شده است

مشاهده

3

بویراحمد

فاطمه محمد زاده

یاسوج-سردار جنگل شمالی - دفتر پیشخوان شهید رجایی

در حال راه اندازی

مشاهده

4

بویراحمد

محمد حسین اکبریان مهریان

مهریان -جاده سی سخت - دفتر پیشخوان دولت

در حال راه اندازی

مشاهده

دفاتر پیش بینی شده تا پایان برنامه پنجم در سطح استان

ردیف

شهرستان محل استقرار

مشخصات صاحب پروانه

آدرس دفتر

وضعیت دفتر

موقعیت بر روی نقشه

1

بویراحمد

روح اله کریمی

یاسوج -خیابان ولیعصرروبروی مسجد صاحب الزمان

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده

2

بویراحمد

زمان زلفی

یاسوج-میدان جانبازان نبش گلستان 4

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده

3

گچساران

سید نعمت اله امیرحسینی

گچساران - چهارراه فرمانداری قدیم

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده

4

گچساران

فاضل عبدی زاده

گچساران - چهارراه ساعت جنب بانک صادرات مرکزی

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده

5

باشت

سیده طیبه امیرحسینی

باشت - نرسیده به فلکه خروجی ایستگاه مسافربری

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده

6

کهگیلویه

سید بهنام نیک محمدی

دهدشت خیابان شهید نورالدینی

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده

7

کهگیلویه

سید علی رخشا

دهدشت - خیابان شهید نوررالدینی خیابان شهید حسینی

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده

8

لنده

سید علی دادپور جعفری

لنده خیابان شهید رجایی به طرف مال شیخ

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده

9

دنا

عبدالکریم فرهادی عباس آباد

سی سخت - خیابان 45 متری

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده

10

دنا

مهین باباملکی

بخش پاطاوه - پاساژ بابا ملکی

پیش بینی تا پایان برنامه پنجم

مشاهده