فهرست دفاتر ازدواج و طلاق استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان

نام و نام خانوادگی

شماره دفتر ازدواج

شماره دفتر طلاق

تلفن

آدرس

بویراحمد

سید صدراله بهشتی

176

1

07412225296

یاسوج – فلکه ساعت خ سردار جنگلی جنوبی کوچه اول

سید امراله هاشمی

175

105

07412229934

یاسوج – روبروی سه راه بیمارستان طبقه دوم پاساژ هاشمی

سید کریم فلسفیان

1

8

07412227105

یاسوج – فلکه ساعت نبش خیابان سردار جنگل شمالی

سید حمیدالدین حسینی رضایی

2

-----

07412227735

یاسوج – بلوار مطهری بین شهدا 2و3 جنب بانک ملت طبقه دوم

ایرج میرزا پارسه

158

-----

07412232176

یاسوج – روبروی مسجد صاحب الزمان پاساژ شهرداری

عبداله شفیعی اردکانی

6

-----

07412227893

یاسوج – چهارراه سبزی فروشی نبش خیابان شریعتی ساختمان برادران حسینی

گچساران

محمد مهدی سعیدی فرد

79

5

07422226627

گچساران خیابان مدرس مرکزی

فتح اله فقهی

82

66

07422222037

گچساران فلکه امام خمینی جنب اداره پست مرکزی کوچه اول

کرامت اله بخشایی

4

7

07422225597

گچساران خیابان بلادیان جنب داروخانه شبانه روزی

کهگیلویه

سید کرامت دادگر

3

10

07433223573

دهدشت خیابان نورالدینی جنب ترمینال قلعه رئیسی

سید قریش دولتخواه

5

3

07433227666

دهدشت – میدان شهر کوچه حوزه علمیه

سید ارسلان موسوی نژاد

138

9

07433223478

دهدشت – خیابان منشعب از کارگر جنب سلطان مهدی

محمد علی بهشتی روی

8

11

07433224828

دهدشت – خیابان نورالدینی جنب بانک مسکن

باشت

سید نادر حسینی

175

6

07442622215

باشت – خیابان اصلی جنب بهزیستی

سید موحد رضائی

 

11

 

07432620393

باشت خیابان شفا