پروزه هاي انجام شده و در دست اقدام
پروزه های انجام شده
 نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری در اداره کل و شهرستان بویراحمد
 راه اندازی اینترنت در تمام ادارت تابعه
راه اندازی SMS server(سامانه ارسال پیام کوتاه) جهت آگاهی و پاسخگویی به همشریان
 نصب و راه اندازی شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال در ادارات بویراحمد و کهگیلویه
 
پروژ های در دست اقدام 
 ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی
تجهیز سایر ادارات به سیتم مکانیزه شناسنامه بالای 15سال
تهیه مقدمات لازم برای صدور کارت ملی هوشمند
راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت