چهارشنبه 22 مرداد 1399   
 
 

در سال 1388 تعداد 15147 واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشته است.


تعداد ولادت ثبت شده شهری در سال 1388 برابر با 8077 رویداد و تعداد ولادت روستایی آن برابر با 7070 رویداد می باشد.


نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در سال 1388 برابر با 103 است که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل 105 حاصل شده است. «به عبارتی یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 103 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.»


در سال 1388 تعداد 4485 واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد کاهش داشته که علت آن ثبت فوت اسناد راکد معوقه در سال قبل می باشد داشته است.


تعداد فوت ثبت شده شهری در سال 1388 برابر با 1955 رویداد و تعداد فوت روستایی آن برابر با 2530 رویداد می باشد.


در سال 1388 در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان تعداد 92 مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل 65 بوده است.


در سال 1388 تعداد 8879 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 8/3 درصد افزایش داشته است.


در سال 1388 بیشترین ازدواج مردان ثبت شده بین گروه سنی 25-29 سال با رقم 3284 نفر بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 5 درصد افزایش داشته است.


در سال 1388 بیشترین ازدواج زنان ثبت شده بین گروه سنی 20-24 سال با رقم 3313 نفر بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4.4 درصد افزایش داشته است.در سال 1388 تعداد 676 واقعه طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد افزایش داشته است.

 
ورود و خروج
 
آمار مراجعات
مهمان :  1
عضو :  0
کل مراجعات :  6922
امروز :  1
دیروز :  1
 
اداره ثبت احوال
 
 
 
اخبار و تازه ها
 
 
 
 
 
 
 
پايگاههاي مرتبط