جمعه 26 دی 1399   
 
ارتباط با ما

دورنویس

تلفن محل کار

همراه

نام و نام خانوادگی


سمت

07444224470
07444222296
09173445384
محمد زکی دانش طلب

رئیس اداره 

07412236039

09177419758

سید برزین داوودی


روابط عمومی

                            

07412226618

09177411697

شاهین کاظمی


حراست
لنده خیابان شهید فهمیده- میدان انقلاب