سه شنبه 30 دی 1399   
 
فراوانی نام 87
 نامهای مؤنث   نامهای  مذکر 
         
 ردیفنامفراوانی ردیفنامفراوانی 
 1فاطمه117 1امیرمحمد78 
 2زهرا96 2امیرحسین75 
 3مبینا38 3محمد67 
 4ستایش34 4علی50 
 5مریم32 5ابوالفضل36 
 6کوثر29 6مهدی35 
 7زینب26 7امیرعلی31 
 8حسنا25 8مصطفی27 
 9مهدیه24 9طاها26 
 10راحیل23 10عرفان23 
 11ساجده20 11یاسین23 
 12مائده20 12رضا21 
 13اسما18 13حسین19 
 14رمیصا15 14محمدطاها16 
 15سحر15 15سهیل15 
 16اسرا13 16سینا15 
 17سارینا13 17علیرضا15 
 18محدثه13 18محمدیاسین15 
 19مهسا13 19امید14 
 20معصومه12 20احمد14 
 21نازنین12 21اسماعیل14 
 22سارا11 22بنیامین14 
 23حدیث10 23محمدامین14 
 24سوگند10 24حامد13 
 25فائزه10 25متین13 
 26ندا10 26یوسف13 
 27نرگس10 27امیررضا12 
 28یسرا10 28ایمان11 
 29یگانه10 29احسان11 
 30سمیه9 30سجاد11 
 31عایشه9 31مبین11 
 32مهلا9 32الیاس10 
 33نادیا9 33حسن10 
 34ثمین8 34سامان10 
 35سمیرا8 35سعید10 
 36سونیا8 36مجتبی10 
 37ضحا8 37محمدجواد10 
 38طهورا8 38محمدرضا10 
 39عسل8 39مرصاد10 
 40مینا8 40امین9