سه شنبه 30 دی 1399   
 
فراوانی نام 88
       نامهای  مؤنث         نامهای  مذکر 
         
 ردیفنامفراوانی ردیفنامفراوانی 
 1فاطمه110 1امیرمحمد75 
 2زهرا68 2محمد58 
 3ستایش62 3علی49 
 4مریم47 4امیرحسین47 
 5کوثر31 5امیرعلی45 
 6حسنا29 6بنیامین43 
 7مائده29 7ابوالفضل30 
 8مبینا29 8متین30 
 9ضحا25 9رضا29 
 10مهدیه24 10مهدی29 
 11اسرا22 11عرفان23 
 12محدثه21 12مصطفی22 
 13مهیسا20 13طاها20 
 14هستی20 14محمدطاها20 
 15یسرا19 15علی رضا19 
 16راحیل17 16یوسف19 
 17اسما17 17سهیل18 
 18زینب17 18سینا18 
 19مهسا17 19یاسین18 
 20ساجده16 20حسین17 
 21ریحانه15 21محمدامین17 
 22سارینا15 22مرتضی17 
 23غزل15 23احسان16 
 24یسنا15 24امیررضا15 
 25سحر14 25دانیال15 
 26طهورا14 26احمد14 
 27ندا14 27محمدرضا14 
 28نازنین زهرا13 28محمدجواد13 
 29آتنا12 29معین13 
 30سارا12 30نیما13 
 31مهلا12 31مبین12 
 32آیدا11 32محسن12 
 33حنانه11 33محمدمهدی12 
 34حدیث11 34عماد11 
 35ثمین11 35محمدیاسین11 
 36محیا11 36مرصاد11 
 37معصومه11 37آرمین10 
 38نادیا10 38حسن10 
 39نرگس10 39عارف10 
 40یگانه10 40معراج10