سه شنبه 30 دی 1399   
 
فراوانی نام 89
       نامهای مؤنث          نامهای مذکر  
         
 ردیفنامفراوانی ردیفنامفراوانی 
 1فاطمه57 1محمد46 
 2ستایش51 2امیرمحمد35 
 3زهرا44 3علی26 
 4اسما14 4مهدی25 
 5مبینا14 5امیرعلی24 
 6نازنین زهرا14 6امیرحسین22 
 7یسرا14 7ابوالفضل16 
 8مائده13 8امیررضا14 
 9ساجده12 9محمدامین14 
 10مریم11 10رضا13 
 11اسرا10 11امیرحافظ12 
 12راحیل10 12محمدطاها12 
 13حسنا10 13سهیل11 
 14کوثر10 14طاها11 
 15یسنا10 15حسین10 
 16مطهره9 16سینا10 
 17ریحانه8 17مرصاد10 
 18ثمین8 18مصطفی10 
 19الناز8 19متین9 
 20محیا8 20محمدمهدی9 
 21آتنا7 21بنیامین8 
 22خاطره7 22سامان8 
 23رمیصا7 23محمدیاسین8 
 24سحر7 24یاسین8 
 25ضحا7 25یوسف8 
 26طهورا7 26رامین7 
 27مهدیه7 27عرفان7 
 28نرگس7 28علی رضا7 
 29یاسمن7 29محمدرضا7 
 30یلدا7 30امیرمهدی6 
 31زینب6 31احسان6 
 32مهسا6 32آرش6 
 33هستی6 33دانیال6 
 34سارینا5 34سلمان6 
 35پریسا5 35پارسا5 
 36المیرا5 36آرمین5 
 37غزل5 37ابوبکر5 
 38کیانا5 38امیرارسلان5 
 39محدثه5 39عباس5 
 40معصومه5 40عدنان5