سه شنبه 30 دی 1399   
 
ملاقات با رئیس
 

رئیس اداره:      نصرالله اعظمی بیدپارسی

شماره تماس مستقیم:

09159194882

05154222030

 

05154222031

رئیس اداره ثبت احوال خواف از 1395  تا کنون
معاون اداره ثبت احوال 
خواف از 1389تا 1395

   مسوول امور سجلی (عمومی ) ثبت احوال خواف از 1382 تا 1389 
مسوول امور سجلی (عمومی ) ثبت احوال 
 تایباد از 1379 تا 1381

سوابق شغلی

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی 1388

تحصیلات