سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/05/05     تعداد دفعات مشاهده 61 بار     ساعت 11:56:17     گروه خبری روابط عمومی

جلسه شورای هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان خواف در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان خواف برگزار شد.

 جلسه شورای هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان خواف در روز شنبه 04/05/1399 در محل سالن اجتماعات فرمانداری خواف برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مهندس حسین اسدی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار خواف بابیان اهمیت ثبت وقایع حیاتی و لزوم همکاری دستگاههای مرتبط با این موضوع پیگیری و اجرای مصوبات جلسه های قبلی را خواستار شد. در ادامه اعظمی رییس اداره ثبت احوال و دبیر جلسه ضمن ارائه گزارشی مبسوط از آمار و وقایع ثبت شده اداره ثبت احوال انتظارات و درخواستهای خود را از اعضای جلسه و شبکه اعلام بیان کرد. در ادامه هر یک از اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات خود پرداختند ودر پایان موارد ذیل تصویب گردید.


مصوبات جلسه شورای هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان خواف 04/05/1399

1 ) مقرر گردید شبکه محترم بهداشت ودرمان طی نامه ای به خانه های بهداشت شهرها و روستا های تابعه اعلام نماید تانسبت به اعلام سریع وقایع فوت به اداره ثبت احوال اقدام نمایند.

2 ) مقررگردید اداره ثبت احوال در جلسه مشترکی با مدیر اداره آموزش و پرورش در خصوص تعویض و الصاق عکس دانش آموزان مدارس تبادل نظر نموده تا با هماهنگی مدیران مدارس نسبت به اعزام مامور دفتر پیشخوان جهت اخذ درخواست تعویض شناسنامه ها اقدام گردد

3 ) مقرر گردید شهرداری خواف اقدامات لازم را جهت راه اندازی آرامستان جدید شهر خواف و دفن اموات انجام دهد

4 ) مقرر گردید شهرداری های تابعه شهرستان به قید فوریت گواهی فوت متوفیات را از طریق درگاه شبکه دولت به اداره ثبت احوال ارسال نمایند

5 ) مقرر گردیدمدیران کانالهای ارتباطی در فضای مجازی درشهرو روستا ها مشخصات متوفیاتی که اطلاعات آنها در فضای مجازی زیر نظر آنان آگهی می گردد به اداره ثبت احوال اعلام تا اداره مذکور نسبت به پیگیری ثبت وفات آنان اقدام نمایند . هماهنگی این موضوع در بخشها بر عهده بخشداران محترم ودر مرکز شهرستان بر عهده فرمانداری و ثبت احوال می باشد.

 6 ) مقرر گردید بخشداران محترم بااستفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی , دهیاران , تریبون نماز جمعه و جماعات نسبت به ترغیب اهالی شهرها و روستاهای تابعه جهت افرادی که تاکنون کارت هوشمند ملی خود را دریافت نگرده اند اقدام نمایند و درصورت اعلام آمادگی و همکاری دهیاران دفتر پیشخوان سیار کارت هوشمند ملی در محل روستا مستقر و نسبت به تکمیل ثبت نام اهالی اقدام نماید

7 ) مقرر گردید اداره ثبت احوال موضوع راه اندازی دفتر پیشخوان جهت ثبت نام کارت هوشمند ملی در شهر خواف را پیگیری نماید

8) مقرر گردید شبکه بهداشت ودرمان به قید فوریت نسبت به راه اندازی نرم افزار چاپ الکترونیکی گواهی ولادت موالید زایشگاه بیمارستان 22 بهمن شهر خواف را راه اندازی و عملیاتی نماید.

9 ) مقرر گردید مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف در خصوص قید علت های فوت ( قسمت د گواهی فوتهای صادره ) به زبان فارسی اقدام لازم را انجام دهند .

10) مقرر گردید فرمانداری محترم با همکاری شهرداری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقدام لازم رادر خصوص صدور گواهی فوت پزشک جهت متوفیاتی که در منزل فوت می نمایند پیگیری نمایند .

11) مقرر گردید ثبت احوال با همکاری اداره کل متبوع خود لیست افرادی که تا کنون نسبت به در یافت کارت هوشمند ملی خود اقدام ننموده اند تهیه و در اختیار بخشداران محترم قرار داده تا نسبت به ابلاغ مراتب از طریق دهیاران اقدام لازم در خصوص آنان صورت پذیرد

12) مقرر گردید کما فی السابق آمارهای مرده زایی و سقط در فرمهای مخصوص از طرف زایشگاه بیمارستان 22 بهمن شهر خواف به صورت خوانا در پایان هر ماه تکمیل و ارسال گردد .