دوشنبه 29 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

:ثبت احوال خلیل آباد 

اداره ثبت احوال خلیل آباد در تاریخ 25/4/1385 در محل استیجاری تأسیس و بحمداله و یاری خداوند متعال و تلاش مسئولین محترم اداره کل مخصوصاً حاج آقای نیری و معاونین محترم ایشان نسبت به تأسیس ساختمان اداره در حاشیه میدان انقلاب خلیل آباد اقدام که در تاریخ 15/6/1388 به بهره برداری رسید و از اول تأسیس تاکنون تغییر مدیریتی نداشته است .

به منظور اطلاع رسانی و اخذ تصمیمات مدیریتی برای آینده شهرستان هر ماه آمار ثبت وقایع حیاتی شامل ولادت ، وفات و ازدواج در اختیار مراجع ذیصلاح قرار می گیرد
به منظور ثبت به موقع ولادت و وفات و همکاری سایر ادارات با ثبت احوال در هر فصل جلسه پوشش وقایع حیاتی در فرمانداری محترم خلیل آباد تشکیل می گردد که مصوبات آن قابل اجراء در سطح شهرستان می باشد از آن جمله می توان به همکاری حوزه متوفیات شهرداری خلیل آباد و خانه های بهداشت روستاهای شهرستان جهت اعلام سریع و به موقع وفات اشاره کرد