دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

موقعیت جغرافییایی و طبیعی 

شهرستان خلیل آباد در بخش مرکزی استان خراسان رضوی واقع شده است . این شهرستان با وسعت 1767/5 کیلومتر مربع از شمال به کاشمر از جنوب به گناباد و از غرب به بردسکن محدود میگردد.
ناحیه مزبور در امتداد شرقی- غربی به موازات گسل درونه قرار گرفته است. مرکز این شهرستان، شهرستان خلیل آباد بوده و ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد 980 متر است. آب و هوای این ناحیه گرم و خشک بوده و در نواحی کوهستانی آب و هوایی معتدل دارد. شهرستان مزبور دارای دو بخش مرکزی و ششطراز می باشد.
پیشینه تاریخی :
خلیل آباد قدیم در قرون و سده های گذشته محدوده ی کم عمق را به خود اختصاص می داد که در دوران سلطنت شاه عباس صفوی براثر زلزله به کلی ویران شد و بعدها توسط شخصی به نام خلیل خان فرزند جلیل بیک از خاندان عرب که بر این سرزمین حکومت می کرد قلعه ای بنیان گردید و بعدها خلیل آباد نام گرفت . وجود آثار قلعه و آتشکده در کوههای شمال شرقی و قلعه دختر در کوههای شمال غربی که از تمدنی چند هزار ساله حکایت میکند، حاکی از پیشینه و غنای تاریخی این ناحیه و خلیل آباد فعلی است