دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
امهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 فاطمه 62   1 ابوالفضل 54  
  2 زهرا 35   2 امیرعلی 33  
  3 ستایش 23   3 مهدی 32  
  4 زینب 18   4 امیرحسین 23  
  5 کوثر 16   5 امیرمحمد 17  
  6 مبینا 16   6 حسین 15  
  7 نازنین زهرا 16   7 محمد 15  
  8 نرگس 16   8 علی 12  
  9 مهدیه 15   9 یوسف 12  
  10 مریم 12   10 محمدجواد 11  
  11 مائده 11   11 رضا 10  
  12 ریحانه 9   12 امیررضا 9  
  13 هانیه 8   13 حمیدرضا 8  
  14 نفیسه 7   14 سجاد 6  
  15 یگانه 7   15 سعید 6  
  16 ساجده 6   16 محمدرضا 6  
  17 یاسمن 6   17 مصطفی 6  
  18 یلدا 6   18 یونس 6  
  19 اسما 5   19 امیر 5  
  20 معصومه 5   20 امید 5  
  21 حنانه 4   21 دانیال 5  
  22 آتنا 4   22 عرفان 5  
  23 فاطمه زهرا 4   23 مهدیار 5  
  24 مهسا 4   24 یاسین 5  
  25 مهلا 4   25 رسول 4  
  26 نجمه 4   26 احسان 4  
  27 نسرین 4   27 بنیامین 4  
  28 سامیه 3   28 امیرعباس 4  
  29 سارا 3   29 سینا 4  
  30 حدیثه 3   30 علی اصغر 4  
  31 رقیه 3   31 علیرضا 4  
  32 پریسا 3   32 فاضل 4  
  33 سمیرا 3   33 میلاد 4  
  34 عطیه 3   34 حسام 3  
  35 فائزه 3   35 احمد 3  
  36 کیانا 3   36 اسماعیل 3  
  37 محدثه 3   37 اباالفضل 3  
  38 نادیا 3   38 سامان 3  
  39 نازنین 3   39 صالح 3  
  40 نیایش 3   40 طاها 3