دوشنبه 29 دی 1399   
 
مدیریت محتوا
فراوانی نام سال1389


    نامهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 فاطمه 25   1 ابوالفضل 33  
  2 زهرا 21   2 امیرعلی 21  
  3 زینب 10   3 علی 10  
  4 ریحانه 9   4 مهدی 10  
  5 ستایش 9   5 سجاد 8  
  6 کوثر 7   6 امیرمحمد 7  
  7 نرگس 7   7 یونس 6  
  8 سارا 6   8 رضا 5  
  9 ساجده 6   9 امیرحسین 5  
  10 محدثه 6   10 علی رضا 5  
  11 مهدیه 6   11 امیرمهدی 4  
  12 مهسا 6   12 امیررضا 4  
  13 نازنین زهرا 6   13 عرفان 4  
  14 اسما 4   14 رسول 3  
  15 آیدا 4   15 امید 3  
  16 فائزه 4   16 عرشیا 3  
  17 مائده 4   17 محسن 3  
  18 نازنین زینب 4   18 محمد 3  
  19 یگانه 4   19 محمدپارسا 3  
  20 سحر 3   20 محمدجواد 3  
  21 الناز 3   21 محمدرضا 3  
  22 آتنا 3   22 اشکان 2  
  23 نیایش 3   23 احسان 2  
  24 پریسا 2   24 آرش 2  
  25 بهاره 2   25 امیر 2  
  26 حدیثه 2   26 بنیامین 2  
  27 راحله 2   27 جواد 2  
  28 سیده زهرا 2   28 حسین 2  
  29 صبا 2   29 حمیدرضا 2  
  30 عطیه 2   30 سیدرضا 2  
  31 کیانا 2   31 صالح 2  
  32 کیمیا 2   32 طاها 2  
  33 مبینا 2   33 محمدامین 2  
  34 مطهره 2   34 محمدحسام 2  
  35 ملیکا 2   35 محمدصالح 2  
  36 مهدیس 2   36 محمدمهدی 2  
  37 مهیا 2   37 میلاد 2  
  38 نجمه 2   38 یوسف 2  
  39 نفیسه 2   39 سینا 1  
  40 هانیه 2   40 سیدیونس 1