دوشنبه 29 دی 1399   
 
تاریخ 1398/03/11         ساعت 09:38:55     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال خلیل آباد

راهپیمایی با شکوه روز قدس در شهرستان خلیل آباد همزمان با سراسر کشور در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان
راهپیمایی با شکوه روز  قدس در شهرستان خلیل آباد گزارش تصویری