شنبه 9 مرداد 1400   
 
 
 
 
رهگیری درخواستهای  ایرانیان مقیم خارج از کشور
   
 
نوع درخواست نامه : راهنما؟


برای  اطلاع از وضعیت درخواست تان باید شماره ملی را وارد کنید در غیر این صورت باید کد رهگیری یا همان شماره نامه در خواست را وارد کنید و پس ازآن انتخاب سفارتخانه ای که درخواست کارت کرده اید را انتخاب کنید و پس از انتخاب سفارتخانه بر روی کلیدی که علامت جستجو دارد کلیک کنید و در قسمت پایین وضعیت در خواست شما مشخص می شود.
شماره ملی:
شماره نامه(کدرهگیری):
تاریخ درخواست:
نام سفارتخانه:
کد امنیتی را تایپ کنید
 

وضعیت درخواست
اطلاعات برای نمایش نیست!

تعداد مراجعین[153337]

جستجو
 
ساعت