چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1397/02/16         ساعت 08:54:30     گروه خبری گروه خبری اداره کل

دفترچه های ازدواج و طلاق جدید چاپ و در کلیه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران توزیع گردید.
در راستای انطباق دفترچه های ازدواج و طلاق داخل کشور و با تاکید بر رعایت حقوق زوجین، دفترچه های ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از هماهنگی لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امورخارجه و تصویب آن در شورای عالی ثبت احوال، چاپ و در کلیه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت بهره برداری توزیع گردید.