چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1395/11/02         ساعت     گروه خبری گروه خبری اداره کل

رئیس اداره امور حقوقی و حل اختلاف اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، نحوه ثبت ولادت فرزندان متولد از اتباع خارجی در ایران را تشریح کرد
سعداله لطیفی رئیس اداره امور حقوقی و حل اختلاف اعلام کرد: چنانچه اتباع خارجی مقیم کشور جمهوری اسلامی ایران، صاحب فرزندی بشوند، می توانند با دردست داشتن اصل گواهی ولادت بیمارستان محل تولد طفل و مدارک شناسایی معتبر خود از قبیل گذرنامه یا پروانه اقامت یا دفترچه پناهندگی که حاکی از اقامت معتبر والدین در زمان ولادت طفل بوده باشند، به ادارات ثبت احوال مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت بالای 500000 نفر مراجعه و نسبت به ثبت واقعه ولادت طفل خود و اخذ گواهی ولادت مخصوص اتباع خارجه اقدام نمایند.