چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1395/11/02         ساعت     گروه خبری گروه خبری اداره کل

        رئیس اداره امور حقوقی و حل اختلاف اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور نحوه ثبت وفات اتباع خارجی مقیم ایران را تشریح کرد.
        سعداله لطیفی رئیس اداره امور حقوقی و حل اختلاف در این زمینه اعلام کرد: به استناد ماده 22 قانون ثبت احوال، وفات هرکس اعم از ایرانی یا خارجی باید در مهلت مقرر قانونی 10 روزه به ثبت احوال محل سکونت اعلام شود. اتباع خارجه مقیم ایران، درصورت فوت بستگان خود بایستی براساس گزارش نیروی انتظامی محل فوت و یا فرمانداری ها و یا بخشداریها به ثبت احوال محل سکونت مراجعه و پس از ثبت وفات، گواهی وفات مخصوص اتباع خارجه دریافت نمایند.