دوشنبه 5 خرداد 1399   
 
تاریخ 1397/11/01         ساعت 11:16:47     گروه خبری دانستنی ها


  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آنالیز گرافیکی نشان (لوگوی) جدید سازمان

1. دایره پیرامونی متضمن رنگ رسمی سازمان(سرمه ای) است.

2. اعداد صفر و یک موجود در آن علاوه بر کد دیجیتالی به عنوان نشانه داده پردازی رایانه ای، فناوری های مدرن و همینطور داده ها و اطلاعات ثبت، ضبط و فرآوری شده در پایگاه اطلاعاتی جمعیت کشور را تداعی می کند.

3. برش های موجود در دایره پیرامونی آمد و شد جمعیت (پدیده مهاجرت) را نشان می دهد.

4. حالت چرخشی دایره، چرخه حیات و مرگ را نمایندگی می کند. در عین حال دایره پوششی موجود نمایشگر مرزهای هویتی و حراست از آن توسط سازمان است. همچنین شکل دایره نماد کمال و نشان دهنده حرکت اعتلا بخش سازمان می باشد.

5. اثر انگشت نشان دهنده آثار هویتی شهروندان می باشد که در حیطه پوشش سازمان قرار گرفته است.

6. آمیختگی رنگ های پرچم در پیکره بندی جمعیتی و نقشه ایران یکپارچگی ملت ایران در عین تنوع قومیتی را نشان می دهد.

7. سه نماد انسانی موجود در لوگو مردان، زنان و کودکان کشور را در قالب خانواده بدون اشاره به تعداد و صرفاً با تاکید بر جایگاه والای نهاد خانواده نمایش می دهد.