یکشنبه 16 آذر 1399   
 
 
 
 
گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی صادر می شود .

 

اشخاصی که می توانند جهت اخذ گواهی تجرد مراجعه و اقدام  نمایند:

1 - هر شخصی می تواند با مراجعه به اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور، ادارات ثبت احوال محل سکونت خود و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور درخواست صدور گواهی تجرد بنماید .
 
2 - وکیل قانونی با ارائه اصل شناسنامه و وکالتنامه رسمی که منحصراً به اخذ گواهی تجرد در وکالتنامه وی اشاره شده باشد.

 

مدارک مورد نیاز:

1. اصل شناسنامه متقاضی

2. تکمیل فرم درخواست صدور گواهی تجرد

3. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری

 

چگونگی صدور گواهی تجرد:

الف )‌ چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم داخل  کشور باشد می بایست به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور واقع در خیابان امام خمینی(ره) – نبش خیابان شیخ هادی پلاک 108 – ساختمان شماره 6 سازمان ثبت احوال و یا نزدیکترین اداره ثبت احوال  محل سکونت مراجعه و در خواست خود را ارایه نماید .


ب ) چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم  خارج از کشور داشته باشد می بایست به نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و در خواست خود را ارایه نماید .

    - گواهی تجرد صرفا توسط اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ظرف یکروز صادر می گردد.

تذکر 1- چنانچه شخصی غیر از صاحب شناسنامه قصد اخذ گواهی تجرد برای وی را دارد می بایست دارای وکالتنامه رسمی که در ان اخذ گواهی تجرد صراحتاً گردیده باشد.


تذکر 2- صدور گواهی تجرد منوط به ارائه اصل شناسنامه  صاحب آن است. 

جستجو
 
ساعت