چهارشنبه 7 آبان 1399   
 
 
 
 
- درباره اداره کل
 
اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور زیرمجموعه معاونت امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور میباشد که مجموعاً از اداره امور هویتی، اداره امورحقوقی و حل اختلاف ، اداره خدمات الکترونیکی و واحد دبیرخانه تشکیل شده است.
 
 
 
- اولین سند
 
اولین سند ولادت اتباع ایران در خارج از کشور در سال 1308 هجری شمسی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بمبئی تنظیم گردیده است.
 
 
 
- ارتباط با سایر ادارات
 
اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور یک حلقه ارتباطی است که ازطرفی با اتباع ایرانی خارج از کشور، نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، وزارت امورخارجه در تهران و از طرف دیگر نیز با سازمان ثبت احوال کشور و سایر ادارات ثبت احوال داخل کشور در حال همکاری میباشد.
 
 
 
 
- سیستم اتوماسیون اداری
 
از بهمن ماه سال 1386 سیستم اتوماسیون اداری بصورت کامل و از ابتدای سال 1388 سیستم اتوماسیون اداری تحت Web در این اداره کل راه اندازی گردیده و خدمات بصورت Paperless ارائه میگردند.
 
 
 
-  سامانه رهگیری درخواستهای ایرانیان خارج ازکشور
 
خدمتی نوین تحت عنوان سامانه رهگیری کارت شناسائی ملی از بهمن ماه سال 1387 در این اداره کل آغاز گردیده که بموجب آن هموطنان مقیم خارج از کشور و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران از طریق مراجعه به سایت اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور با درج شماره رسید درخواستی که از نمایندگی در قبال ارائه مدارک خود اخذ نموده و نام سفارت، می توانند وضعیت درخواست خود را در مراحل مختلف پیگیری و از آخرین وضعیت درخواست کارت شناسائی ملی خود اطلاع حاصل نمایند.
 
 
 
- سامانه صدور گواهی تجرد
 
خدمتی دیگر تحت عنوان سامانه صدور گواهی تجرد از ابتدای سال 1388 در این اداره کل آغاز گردیده که بموجب آن هموطنان در داخل و خارج از کشور با ورود به سایت اداره کل ثبت احوال امورخارجه می توانند فرم درخواست صدور گواهی تجرد را بدون نیاز به حضور اولیه تکمیل و از طریق E-Mail ارسال نمایند.
 
 
 
 - آرشیو الکترونیک
 
به حول وقوه الهی پروژه آرشیو الکترونیک اسناد این اداره کل از دی ماه سال 1387 راه اندازی گردید و تمامی اسناد ولادت این اداره کل تغذیه گردیده اند و استفاده از فیزیک اسناد را به حداقل رسانده که تا حد قابل توجهی از فرسودگی اسناد جلوگیری میکند.
 
 
 
- صدور شناسنامه مکانیزه
 
به یاری ایزد متعال و در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک پروژه صدور شناسنامه بالای 15 سال  همزمان با آغاز سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این اداره کل راه اندازی گردیده است و هم اکنون تمامی شناسنامه های این اداره کل بدون در نظر گرفتن محل صدور آن ، بصورت مکانیزه و با محوریت پایگاه اطلاعات جمعیت کشور صادر میگردد.
 
جستجو
 
ساعت