چهارشنبه 2 بهمن 1398   
 
 
 
 
سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف محوله ناشی از اجرای ماده 38 قانون ثبت احوال و ماده 2 قانون الزام تخصیص شماره ملی و کدپستی 10 رقمی ( مصوبه سال 76 مجلس شورای اسلامی ) به کلیه اتباع ایرانی و همچنین کاربردی شدن شماره ملی، با استفاده از پایگاه اطلاعات جمعیتی و هماهنگی وزارت امور خارجه، کلیه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظف به صدور کارت شناسایی ملی جهت ایرانیان بالای 15 سال مقیم خارج از کشور می باشد.
 
 

دریافت و کنترل مدارک:

اخذ درخواست از ایرانیان مقیم خارج از کشور که سن آنها از 15 سال به بالاست از دو طریق انجام می گیرد:

1- مراجعه حضوری به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

2- از طریق پست
 
 
 
نحوه مراجعه:
 
متقاضی با مراجعه به سایتهای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه و ارسال آنها از طریق پست به نمایندگیهای مذکور اقدم می نمایند.
 
 

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی ملی ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور

2- یکبرگ تصویرمصدق صفحه اول شناسنامه و صفحه آخر ( در صورت درج هرگونه توضیح )

3- دو قطعه عکس جدید ( پشت نویسی شده )

4- پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری
 

توصیه های ضروری:

1- مطابق دستورالعملها، عکس متقاضی بایست زمینه روشن یا سفید و اندازه آن ترجیحاً 4*3 با کادر مشخص باشد.

2- تصاویر شناسنامه ترجیحاً رنگی و کادر آن به اندازه کادر شناسنامه باشد.

3- چنانچه علت درخواست متقاضی به هر دلیلی تجدید کارت شناسایی ملی باشد لازم است لاشه کارت شناسایی ملی اولیه به نمایندگی مربوطه ارائه گردد.

4- درصورت فقدان کارت شناسایی ملی ، تکمیل فرم فقدان الزامی می باشد.

5- کارتهای شناسایی ملی متقاضیان پس از صدور از طریق نمایندگیهای مربوطه به آدرس محل اقامت ایشان ارسال و یا به صورت حضوری در نمایندگی تحویل صاحبان آن می گردد. 
 
 

 
جستجو
 
ساعت